Начало

1892-1946 г

1947-1970 г

1971-1980 г

1981-2000 г

след 2000 г

Морска  и  Речна  България

Тук са представени в хронологична последователност по години всички наши морски кораби, според тяхното спускане на вода и първоначално плаване.

Последно обновление- добавен  е:  дълбачка "Кария" ...тук...

 

"Морска и Речна България"  © 2006. Всички права запазени. Никоя част от  съдържанието  на сайта не може да бъде репродуцирана и използвана  без съгласието на авторите.