Морска  и  Речна  България


Български морски кораби  1892-1946 г.


Парни катери:


парен катер "Амалия"  ...още...

парен катер "Калиакрия" ..още..

Параходи:

Параходи на  Българско търговско параходно дружество:

 п/х " Борис" още…

 п/х  "България" още…

 п/х  "Варна" още…

 п/х  "София" 

 п/х "Кирил"  още…

 п/х   "Цар Фердинанд"

 п/х   "Евдокия"

 п/х   "Бургас"

 п/х   "Княгиня Мария Луиза"

 п/х   "Балкан"

 п/х   "Родина" още…

 хладилен  п/х   "Варна"   

 п/х  "Шипка" 

Други параходи:


 п/х  "Азис"

Пътнически кораби:


 м/к  "Галата" 

 м/к  "Емона" още…

 м/к  "Калиакра" още…Военни кораби:   още…


 

"Морска и Речна България"  © 2006. Всички права запазени. Никоя част от  съдържанието  на сайта не може да бъде репродуцирана и използвана  без съгласието на авторите.