Начало

1879-1980 г

1981-2000 г

след 2000 г

 

 

Морска  и  Речна  България

Тук са представени в хронологична последователност по години всички наши речни кораби, според тяхното спускане на вода и първоначално плаване.

Последно обновление-добавен е:   кораб-музей Радецки”  тук…

 

"Морска и Речна България"  © 2006. Всички права запазени. Никоя част от  съдържанието  на сайта не може да бъде репродуцирана и използвана  без съгласието на авторите.